Bazénplast  
Since 1993

ZEMNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ FILTR

Důležité upozornění!

Sestavy septiků a zemních filtrů doporučujeme pro čištění odpadních vod z rekreačních objektů, nebo objektů s nepravidelným a nárazovým užíváním. Vzhledem k zajištění stabilní účinnosti čištění u rodinných domů za minimální nároky obsluhy je vhodné použít ČOV EKO SBR BIO.

Jedná se o CELOPLASTOVOU nádrž, která se osadí do výkopu.

Zemní filtry jsou určeny k čištění odpadních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů všude tam, kde není kanalizace.

Nejdříve probíhá mechanickobiologické čištění v biologickém septiku, který je základním stupněm čištění. Předčištění v septiku funguje tak, že se v první komoře hromadí usazenina a organické sloučeniny obsažené v usazeninách se v dalších komorách rozkládají díky procesu vyhnívání. Z tohoto prvotního předčištění se odpadní voda přivádí vtokovým potrubím do nádrže filtru, kde je perforovaným potrubím rozvedena po celé ploše filtru. Odsud voda samovolně protéká přes filtrační náplň (jejíž skladba je podrobně popsána v textu o instalaci) na dno filtru, kde je umístěna sběrná drenáž, která vyčištěnou vodu odvádí do odtokového potrubí a odsud ven z filtru.

Výsledkem je, že zcela vyčištěná voda je odváděna odpadním potrubím buď do potoka nebo do vsakovací studny, trativodu apod.

KONSTRUKCE

Zemní filtry jsou řešeny jako plastové nádrže. Filtry nejsou uzavřeny. Konstrukce nádrže dovoluje po vypršení životnosti filtru (25 –30 let) vybrání pískové náplně a znovupoužití filtru po vložení nové pískové a štěrkové náplně. Toto je velkou výhodou oproti filtrům těsněným fólií.

Filtry jsou konstruovány jako samonosné nádrže, které instalujeme na pískové lože a obsypáváme pouze štěrkem či zeminou.

Filtr pracuje na čistě biologické bázi. Zemní filtry nevyžadují žádnou údržbu. Filtrační náplň je nutné po jejím případném zanesení vyměnit. Životnost náplně se odvíjí od jejího skutečného zatížení odpadní vodou a od dodržení provozního řádu jak tohoto filtru tak i předchozího stupně předčištění - septiku.

Zemní štěrkopískový filtr a samonosný septik

 

INSTALACE

Před zahájením prací (již ve fázi zpracování projektové dokumentace) je nutné zvolit místo bez výskytu spodní vody.

Výkop pro nádrž zemního filtru hloubíme s minimálním přídavkem na obsyp štěrkem nebo pískem(30 – 40 cm).

Dno výkopu nebetonujeme, stačí ho vysypat pískem, nikdy ne ostrým štěrkem!!!

Zemní štěrkopískový filtr - pohled zhora

Na připravený podklad uložíme plastovou nádrž a napojíme vtokové a odtokové potrubí. Dno nádrže vysypeme štěrkem o zrnitosti 8/16 popř. 16/22 tak, abychom na tuto vrstvu mohli uložit drenážní potrubí DN 100. Rozsah a tvar drenážního potrubí je závislý na šířce filtru, viz. výkres přiložený výše. Sběrnou spodní drenáž zapískujeme materiálem stejné zrnitosti 8/16 (16/22) zhruba 5 cm nad její vrchní okraj. Střední vrstvu filtrační náplně (tzn. cca 20 cm pod dno přítokového potrubí) naplníme pískem o zrnitosti 2/4 popř. 4/8.

Z důvodů vyvolání protitlaku dosypáváme souměrně nádrž z venkovní strany pískem (popř. štěrkem).

Po dosažení stanovené výše filtračního lože zaštěrkujeme kamenivem o zrnitosti 8/16 (popř. 16/22) horní perforované potrubí až po po horní okraj nádrže. Pozor! Při plnění nádrže je nutné filtrační náplň upěchovat, aby následně nesedala.

Celou nádrž z důvodů zamezení pozdějšího naplavování zeminy do štěrkového lože překryjeme PE fólií a zasypeme zeminou.

Nakonec provedeme odvětrání odtokového potrubí odvětrávacím komínkem DN 100 min. 50 cm nad terén.

FILTRY V ZÁKLADNÍ CENĚ OBSAHUJÍ:

DALŠÍ VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zemní filtry – obdélníkové

TypPočet
EO
Rozměry v mm  m3  
  Délka (A)    Šířka (B)    Výška (C)  
   ZBF1-A   43000150013004,5 
 ZBF1-B  4200020001300
 ZBF2-A  6300020001300
 ZBF2-B  62500250013006,25 
 ZBF3  8400020001300
 ZBF4  1050002000130010 
 ZBF5  1240003000130012 
 ZBF6  1550003000130015 
Schéma zemního filtru

 

Zemní filtry – obdélníkové se sníženou hloubkou

TypPočet
EO
Rozměry v mm  m3  
  Délka (A)    Šířka (B)    Výška (C)  
 ZBF1-AS  43000180011005,4 
 ZBF2-AS  6300023001100

Zemní filtry – Kruhové

TypPočet
EO
Rozměry v mm  m3  
  Průměr    Výška (C)  
 ZBF1-K  4240013004,5 
 ZBF2-K  6280013006,15 
 ZBF3-K  832001300
 ZBF4-K  103600130010,15 
 ZBF5-K  124000130012,5 

Důležité informace, které je nutné zjistit před investicí do zemního filtru:

Řez zemním filtrem

Řez zemním filtem

 

Schéma osazení septiku a zemního filtru:

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se samonosným septikem

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se septikem na obetonování

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }