Bazénplast  
Since 1993

Nabízíme Vám čistírny odpadních vod s výraznou rezervou splňující požadavky NV 57/2016 Sb. a NV 401/2015 Sb.

Námi nabízená čistírna odpadních vod EKO SBR BIO (s automatickým řízením) je v tuto chvíli první a jedinou čistírnou odpadních vod, která úspěšně vyhověla zkoušce účinnosti s výsledkem vyhovujícím pro instalaci do Vsaků a III. tříd povrchových vod v akreditované laboratoři Výzkumného vodohospodářského ústavu v Praze a je možné ji povolit ohláškou dle § 15A DO VSAKŮ I POVRCHOVÝCH VOD.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ si můžete v plném rozsahu volně stáhnout ke shlédnutí.

Příroda není bezedná skládka.

Čistírny odpadních vod od naší firmy slouží k čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. Čistírny odpadních vod nejsou vhodné k rekreačním objektům, kde není zajištěn stálý a pravidelný přísun odpadních vod.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O ČOV

 • ČOV jsou dodávány jako celek se zastropením, vstupním komínkem, víčkem a dmychadlem (řídící jednotkou).
 • Vstupní otvor je možno dodatečně navyšovat – pozor nutno zohlednit možné zatížení stropu.
 • Dmychadlo doporučujeme z důvodů delší životnosti umístit mimo ČOV (v šachtě, budově).
 • Díky dobré konstrukci ČOV není nutno instalovat revizní šachtu na odběr vzorků, ty je možné odebírat z prostoru na odtokovém potrubí.
 • Spotřeba dmychadla je 40 - 150 W za hod. U manuálních ČOV je nutné dmychadlo zapojit za časový spínač a nastavit cyklus po 1/2 hodinových intervalech.
 • U řízených ČOV je dmychadlo spínáno řídící jednotkou dle skutečného přítoku odpadní vody. Spotřeba el. energie je od 0,5 kW/den.
Piktogram CE

Naše ČOV jsou opatřeny značkou CE.

VÝHODY NAŠICH ČISTÍREN

 • Vysoká účinnost čištění
 • Bezpečný a tichý provoz
 • Nenáročné stavební úpravy pro osazení
 • Nízký výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem
 • Možnost využití vyčištěné vody k závlahám křovin a okrasných dřevin
 • Možnost výběru s manuálním řízením nebo s automatickým řízením
 • ČOV je vyráběna v provedení na obetonování nebo v provedení samonosném bez nutnosti okolní betonáže
 • Vysoká stabilita vlastního těla nádrže (použito zesíleného materiálu na obvod, strop, dno i vnitřní výbavu)
 • ČOV v základní výbavě obsahuje zastropení a vstupní komínek o výšce 30 cm
 • Konstrukce je provedena tak, aby byly všechny komponenty dobře přístupné a vyjímatelné
 • Vnitřní rozvod je tvořen silnostěnnými trubkami velkých průměrů (eliminuje riziko poškození a ucpávání)
 • ČOV má vlastní vodotěsně oddělený usazovací prostor, který automaticky vytváří rezervu pro nárazové zatížení

HODNOTY NA VÝSTUPU (NA ODTOKU)

Vzhledem k NV č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. a požadavkům na ukazatele a přípustné hodnoty odpadních vod před jejím vypouštěním je možno zakoupit typ ČOV Bio Aktiv Běla s ručním ovládáním (povrchové vody) nebo ČOV EKO SBR BIO s automatickým řízením (podzemní vody).

ČOV BIO AKTIV BĚLA - MANUÁLNÍ

ParametrProcentuelní účinnostGarantovaná hodnota na odtoku
BSK595 %do 50 mg/l
CHSKcr90 %do 150 mg/l
NL89 %do 40 mg/l
N-NH480 %do 20 mg/l
ČOV EKO SBR BIO- S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM

  BSK5 CHSKcr NL N-NH4 P
Výsledky akreditované zkoušky účinnosti Procentuelní účinnost 99 % 96 % 99 % 99 % 87 %
Průměrné znečištní na přítoku do ČOV 295 mg/l 639 mg/l 342 mg/l 35,2 mg/l 8,9 mg/l
Průměrné znečištění na odtoku z ČOV 3 mg/l 26 mg/l 3,8 mg/l 0,3 mg/l 1,2 mg/l
Běžná jakost vody na odtoku 10 mg/l 50 mg/l 10 mg/l 5 mg/l 5 mg/l

Záměrem české legislativy je postupné zpřísňování hodnot na odtoku vypouštění odpadních vod do vod povrchových na úroveň současných parametrů vypouštění do vod podzemních. Vzhledem k tomu, že povolení k vypouštění odpadních vod je vydáváno na dobu max. 10 let, přičemž lze po této době předpokládat zpřísnění parametrů na odtoku, doporučujeme zvážit instalaci ČOV, která tyto parametry splňuje nebo je možno aby je splňovala nutných bez stavebních úprav, zásahů nebo kompletní výměny.

ZÁKLADNÍ POROVNÁNÍ NAŠICH ČOV

   MANUÁLNÍ

 • Ovládána ručně ventily – nutno provádět kontroly (eventuelně doseřizování)
 • Provádění odkalování – ručně, nutno provádět cca 1 x za měsíc.
 • Přívod vzduchu je řešen přes ovládací ventily (ruční) – nutnost doseřizování v provozu
 • Zapojení dmychadla za časové spínání (časový spínač není předmětem dodávky)

   EKO SBR BIO

 • Ovládána automaticky řídící jednotkou
 • Odkalování probíhá automaticky v řízeném cyklu
 • Přívod vzduchu je řešen přes řídící jednotku, která automaticky spouští dmychadlo, celý proces je řešen dle přítoku odpadních vod. Není nutno v provozu doseřizovat.
 • Časové spínání dmychadla je automaticky řízeno programem (není nutno dokupovat časové spínání)
Jak zvolit tu pravou ČOV?

DALŠÍ VÝHODY ČOV EKO SBR BIO S S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM

 • Vysoká účinnost čištění. Jedná se o první a dosud jedinou čistírnu odpadních vod jejíž účinnost byla ověřena v akreditované laboratoři Výzkumného vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka v Praze s výsledky vyhovujícími pro použití do vsaků (NV 57/2016 sb.) a všech tříd povrchových vod (NV 401/2015 sb.).
 • Možnost povolení ohláškou dle § 15a.

ČOV JE VYBAVENA PRVKY PZV (NEJLEPŠÍ DOSTUPNÁ TECHNOLOGIE)

 • ČOV je vybavena řídící jednotkou, které zajišťuje, že chod ČOV je automaticky řízen programem na základě skutečného přítokového množství odpadních vod (není řízen časem, ale je řízen množstvím odpadní vody).
 • Součástí konstrukce je oddělený kalový prostor a samostatný reaktor.
 • ČOV je vybavena chemickým srážením na odstranění fosforu.
 • Možnost dálkového sledování funkčnosti ČOV (při výbavě GSM kartou). Možnost dálkového sledování funkčnosti čistíren servisem, provozovatelem, vodoprávním úřadem.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA (ŘJ – úspora nákladů na elektrickou energii)

 • Ve standardním provedení čistírny ŘJ vyhodnocuje způsoby čištění dle skutečného nátoku odpadní vody. není nutné přepínání na různé režimy: dovolená, nízká zátěž atd. V případě malého přítoku odpadních vod ČOV automaticky nastavuje úsporný režim (šetří uživateli elektrickou energii) udržuje aktivní kal a čeká na další přítok odpadní vody – EKO.
 • Čištění a dávkování srážedla probíhá automaticky po naplnění (dosažení požadované hladiny) odděleného reaktoru.
 • Displej řídící jednotky informuje o aktuální fázi čištění včetně časových údajů jejich délky.
 • Poruchu technologie nebo výpadek elektrické energie ŘJ ohlásí akustickým signálem a zároveň automaticky přepne program na záložní zdroj (řídící jednotky).
 • Řídící jednotka je vybavena krokovými ventily, což sníží podstatně spotřebu elektrické energie oproti klasickým selenoidním ventilům.
 • V základním provedení řídící jednotka uchovává provozní deník s pamětí 24 měsíců.
 • Možnost připojení dalších doplňkových funkcí v rámci řídící jednotky.

MOŽNOST VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY (vysoká účinnost čištění)

 • Vyčištěnou vodu je možné použít k zálivkám okrasných dřevin.
 • V případě doplnění o hygienizaci (doplnění UV lampy) je možné přečištěnou odpadní vodu používat k zálivkám zeleniny, nebo ji používat zpět do objektu pro účely užitkové vody.

KONSTRUKČNÍ VÝHODY:

 • Samonosná ČOV je odolná proti tlaku okolní zeminy (výjimkou jsou plovoucí písky, navážka apod.)
 • Plášť ČOV je vyztužen venkovními příčnými límci, silná konstrukce jednotlivých vnitřních přepážek
 • Zastropení ČOV je opatřeno přechodem na poměrně malý vstupní otvor (estetické řešení – designový vzhled na zahradě - menší víko).
 • V případě požadavku, je možné dodat víko do tvaru H, jehož horní část slouží k násypu kůry, popř. ozdobného štěrku = estetického řešení do zahrad (nevyčnívá celé víko).
 • Zateplení víka ČOV v základní výbavě.
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím.
 • Všechny části ČOV vyčnívající nad terén jsou vyrobeny z materiálu odolnému UV záření.
 • Možnost uzamčení vstupního otvoru.
 • Není třeba osazení další šachty na odběr vzorků, vzorky lze odebírat přímo z prostoru ČOV.
 • Velká dimenze průměrů přečerpávacích mamutek eliminuje možnost ucpávání.
 • Při čerpání kalu není nutné čerpat vodu střídavě z jednotlivých komor.
 • ČOV jsou vyrobeny z nesériových materiálů zaručujících udržení dlouhodobých vlastností pevnost – stabilita (vlastnosti tohoto materiálu jsou neměnné).
 • Ve výbavě ČOV není žádný mechanický nebo ložiskový (poruchový) prvek (není vybaveno čerpadly, motory apod.) Vše je zajišťováno vzduchem.
 • ČOV je vybavena automatickým odkalováním přebytečného kalu do kalového prostoru.
 • ČOV je vybavena zásobníkem látek na odstranění fosforu o objemu 20 litrů. Nutnost doplnění cca po 9-ti měsících. Není třeba další prostor pro uložení srážedla.

KONTROLY, ÚDRŽBY A SERVISOVÁNÍ ČOV

 • ČOV má minimální nároky na údržbu, vyžaduje pouze kontrolu.
 • Naše firma zajišťuje operativní servisování ČOV.

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }