Bazénplast  
Since 1993

Objednávka servisních služeb

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že u Vašeho objektu používáte ČOV EKO SBR BIO.

PROVOZNÍ POŽADAVKY:

Pro zajištění bezproblémového a hlavně bezporuchového provozu, je třeba provádět alespoň tyto minimální kroky údržby a obsluhy:

 • Kontrola množství kalu v ČOV a při jeho zvýšeném výskytu provést odčerpání v reaktoru v souladu s návodem. Při odkalení se provádí
  • odpojení ČOV od přívodu el. energie
  • odkalení prostorů SUNI a SUNII zcela do dna
  • 30 minut poté se reaktor odčerpá tak, aby na dně zůstalo 30 cm aktivního kalu; tzn. ťukneme opatrně čerpadlem o dno, následně povytáhneme o 30 cm a provedeme odkalení
 • čištění filtru dmychadla 2 x ročně
 • výměna membrán v souladu s typem dmychadla - u dmychadel JDK60 (bílé dmychadlo se zeleným víkem) není nutné periodicky membrány měnit, při jejich poškození dojde k vyřazení dmychadla z provozu - nehrozí poškození vnitřních dílů).

V případě neúplné údržby dČOV doporučujeme objednat 1 x ročně (níže na této stránce) autorizovaný servis Vaší dČOV.

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY:

Vaše dČOV byla povolena vodoprávním úřadem, který Vám v rámci povolení, předepsal podmínky za nichž je povolení platné:

Pro zajištění bezproblémového dlouhodobého užívání si Vám dovolujeme touto cestou připomenout, že máte dle způsobu povolení povinnost předkládat vodoprávnímu úřadu buď výsledky rozborů odpadních vod nebo revizní zprávy. V případě, že nejsou tyto podmínky splněny, má vodoprávní úřad pravomoc zakázat vypouštění odpadních vod, nebo provést udělení pokuty.

Vaše ČOV byla povolena ohláškou dle §15a

To splňují pouze čistírny odpadních vod, které mají svou vysokou účinnost ověřenou akreditovanou zkouškou účinnosti. T tomto případě vzniká provozovateli povinnost provádět 1x za dva roky Technickou revizi OZO osobou s platným pověřením Ministerstva životního prostředí. Technické revize OZO společně se základním autorizovaným servisem vychází na 3.200,-- Kč + dopravné 14 Kč/km (obsahu je základní servis, revizi s fotodokumentací, vyhotovení revizní zprávy, předrevizní i porevizní poradenství).

V rámci servisních koleček jsou ceny provedení technických revizí výrazně zvýhodněny. Dle místa relizace dČOV Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku.

Pokud se na příslušný vodoprávní úřad deklarují revizní zprávy, je povolení v tomto režimu časově neomezené, a i v případě zpřísnění legislativy může být provozovatel klidný a nemusí ho děsit případné doplnění, rozšíření nebo výměna technologie.

Vaše ČOV byla povolena klasickým vodoprávním řízení

V tomto požadavku je povolení vydáno na dobu 10 let. Aby vodoprávní úřad prodloužil toto povolení, je třeba deklarovat výsledné protokoly z rozborů OV v četnosti předepsané vodoprávním úřadem tj. 2-4 x za rok. Cena rozborů OV se liší dle množství zpracovaných parametrů.

Jakým způsobem byla Vaše ČOV povolena a jaké povinnosti v rámci provozu čistírny odpadních vod byly vodoprávním úřadem předepsány, najdete ve svém povolení.

Abychom pružně a správně vyřídili Váš požadavek specifikujte prosím o jakou službu máte zájem

Výběr požadované služby

Jakou službu požadujete?

Tato služba OBSAHUJE:

 • kontrolu stavu dČOV
 • seřízení mamutek
 • kontrolu funkčnosti plovákového spínače vč. případného seřízení
 • sedimentační zkoušku
 • měření pH, kyslíku a teploty
 • kontrolu programu ČOV
 • kontrolu aretačního systému a jeho případné seřízení

Základní servis NEOBSAHUJE:

 • odčerpání přebytečného kalu
 • výměnu membrán dmychadla
 • výměnu komponentů dČOV (případná výměna dílů by byla doúčtována dle skutečné spotřeby!)

Volitelná poznámka:

Volitelné příslušenství

Odkalovací čerpadlo

Máte zájem o dodání kvalitního odkalovacího čerpadla vhodného pro čerpání odpadní vody, kalu a nečistot s pevnými částicemi až do průměru 38 mm? Čerpadlo dodáváme v komfortní sestavě s přechodkou a 10-ti metrovou hasičkou hadicí typu C. Cena čerpadla včetně hadice je v právě probíhající akci 5.800 Kč bez DPH. Bližší informace o tomto čerpadla obdržíte v tomto katalogovém listu.

Odměrný válec?

Máte zájem o koupi odměrného válce pro kontrolu kalového indexu? Dodáváme plastový odměrný válec s mléčným zabarvením a lisovanou stupnicí. Cena je 330 Kč vč DPH. V případě zájmu o toto příslušenství Vám jej zahrneme do Vaší objednávky.

Prostředek na čištění dřezů?

Máte zájem o biologický prostředek pro čištění odpadního potrubí z Vašich dřezů? Zprůchodní špatně odtékající odpady a likviduje zápach. Při pravidelném používání působí jako prevence usazenin. Zároveň podporuje biologii ve Vaší ČOV. Obsahuje 400 mld. bakterií v 500 g balení. Cena je 380 Kč vč. DPH

Prostředek na čištění sifonů v domácnosti?

Máte zájem o biologický prostředek pro čištění sifonů v domácnosti? Zprůchodní špatně odtékající odpady a likviduje zápach. Při pravidelném používání působí jako prevence usazenin. Zároveň podporuje biologii ve Vaší ČOV. Obsahuje 400 mld. bakterií v 500 g balení. Cena je 380 Kč vč. DPH

Filtr dmychadla?

Máte zájem o náhradní filtr do Vašeho dmychadla. Při jeho zanešení můžete pohodlně vyměnit kus za kus a zanešený filtr si vyprat doma v jarové vodě a připravit na příště. Cena dle typu ČOV..

Kontakt

Sdělte nám, prosím, kontaktní údaje:

Jméno a příjmení (objednatele):

Telefon (objednatele):

(uvádějte, prosím, devět číslic bez mezer)

Email (objednatele):

Adresa umístění ČOV:

PSČ:

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }