Bazénplast  
Since 1993

PLASTOVÉ NÁDRŽE, JÍMKY A ŽUMPY

Jímka (žumpa) je bezodtoková, vodotěsná, zakrytá nádrž, ve které jsou shromažďovány odpadní vody před vlastním vyprazdňováním. Objem žumpy je nutné projektovat v návaznosti na počet připojených obyvatel a denní spotřebu vody ( norma nařizuje 150 litrů/osoba/den).

Toto vše je nutno řešit též v návaznosti na objem fekálního vozu (4 – 12 m3) a na četnost vyvážení.

Plastové jímky lze použít i jako nádrže na dešťovou vodu k záchytům okapových vod, dále k ukládání různých druhů kapalin. Například chemické, potravinářské, u těchto případů je nutné konzultovat vlastnosti skladované kapaliny s dodavatelem pro navržení správného materiálu.

V případě výskytu spodní vody, plovoucích písků nebo nějakého jiného zatížení je nutné konzultovat konstrukci nádrže s dodavatelem, který navrhne na základě osobního šetření vhodnou náhradní variantu.

Na základě poptávky je možné vyrobit různé nádrže, pro různá zatížení a účely použití (nádrže na kyseliny, nádrže do potravinářského průmyslu, nádrže určené pouze na štěrkový obsyp, jiné rozměry nádrží apod).

ZÁKLADNÍ ROZČLENĚNÍ NÁDRŽÍ dle specifikace jejich konstrukce

Dle skladované látky:

Nádrž Nádrž

KONSTRUKCE:

Jímky jsou řešeny jako celoplastové vodotěsné nádrže. Použité materiály, konstrukce a vyztužení jsou navrhovány v návaznosti na objemu a způsobu provozu a instalace nádrží.

INSTALACE:

Způsob instalace je plně závislý na výbavě a zadání specifikace zákazníkem.

.

PŘEJEME VÁM POHODOVÝ VSTUP DO ROKU 2023 NAPLNĚNÝ  ZDRAVÍM, ŠTĚSTÍM, PRACOVNÍMI A OSOBNÍMI ÚSPĚCHY.

VELMI RÁDI VÁS  UVÍTÁME V AREÁLU NAŠÍ FIRMY  K  OSOBNÍM KONZULTACÍM. Termín schůzky  si  prosím domluvte na  Vámi vybraný čas předem, abychom si pro  Vás  mohli  vyhradit dostatek  nerušeného času. Naši konzultanti vyjíždí  na jednání, zaměření a konzultace i mimo  firmu. Sjednáním schůzky  eliminujete riziko, že se  minete s odborníkem kompetentním k řešení Vašeho požadavku, nebo  čekání než vyřídíme požadavek předchozího  zákazníka.

UPOZORNĚNÍ:

V naší provozovně NEPŘIJÍMÁME platební karty

"; }