Bazénplast  
Since 1993

NABÍZÍME

PROVÁDĚNÍ TECHNICKÝCH REVIZÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD OSOBOU ZPŮSOBILOU, POVĚŘENOU MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POD ČÍSLEM 023

OZO - oprávněná způsobilá osoba
Gustava Vlčková
tel.: 720 187 528
vlckova@bazenplast.cz
Turnov

ZHOTOVENÍ TECHNICKÝ REVIZÍ ČOV Nabízíme pro kraje: Liberecký, Mladoboleslavský, Královehradecký, Pardubický a pro Prahu.

Razítko OZO Gustava Zemanová

V návaznosti na platnou legislativu a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. je nutné deklarovat k čistírnám odpadních vod v průběhu užívání níže uvedené dokumenty, v návaznosti na to, jakým způsobem máte ČOV povolenou:

  • A) KLASICKÝM VODOPRÁVNÍM POVOLENÍM - podmínkou vodoprávního úřadu je deklarace rozborů vzorků v četnosti stanovené v Povolení k vypouštění. Pokud nechcete zajišťovat odběry odpadní vody svépomocí, je možné objednat uvedenou službu u naší firmy.
  • B) ZKRÁCENÝM ŘÍZENÍM - TZV. OHLÁŠKOU - podmínkou pro povolení ohláškou je provedení Technické revize čistírny odpadních vod (ČOV) osobou způsobilou - stanovenou MŽP ČR v četnosti 1x za 24 měsíců. Výsledky těchto revizí musí být předkládány na příslušný vodoprávní úřad.

Technická revize se skládá z: Místní šetření, vyhotovení revizní zprávy, zaslání zprávy zákazníkovi (v případě požadavku možné dohodnout i zaslání zprávy na vodoprávní úřad).

Na čistírny odpadních vod od firmy Bazénplast Bělá zajišťujeme kompletní servis.

ČOV Běla - automatická: Účinné a úsporné čištění odpadní vody
Pro více informací o účinném a úsporném vyčištění odpadní vody z Vašeho domu klikněte na obrázek.

.

PŘEJEME VÁM POHODOVÝ VSTUP DO ROKU 2023 NAPLNĚNÝ  ZDRAVÍM, ŠTĚSTÍM, PRACOVNÍMI A OSOBNÍMI ÚSPĚCHY.

VELMI RÁDI VÁS  UVÍTÁME V AREÁLU NAŠÍ FIRMY  K  OSOBNÍM KONZULTACÍM. Termín schůzky  si  prosím domluvte na  Vámi vybraný čas předem, abychom si pro  Vás  mohli  vyhradit dostatek  nerušeného času. Naši konzultanti vyjíždí  na jednání, zaměření a konzultace i mimo  firmu. Sjednáním schůzky  eliminujete riziko, že se  minete s odborníkem kompetentním k řešení Vašeho požadavku, nebo  čekání než vyřídíme požadavek předchozího  zákazníka.

UPOZORNĚNÍ:

V naší provozovně NEPŘIJÍMÁME platební karty

"; }