Bazénplast  
Since 1993

NABÍZÍME

PROVÁDĚNÍ TECHNICKÝCH REVIZÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD OSOBOU ZPŮSOBILOU, POVĚŘENOU MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POD ČÍSLEM 023

OZO - oprávněná způsobilá osoba
Gustava Vlčková
tel.: 720 187 528
vlckova@bazenplast.cz
Turnov

ZHOTOVENÍ TECHNICKÝ REVIZÍ ČOV Nabízíme pro kraje: Liberecký, Mladoboleslavský, Královehradecký, Pardubický a pro Prahu.

Razítko OZO Gustava Zemanová

V návaznosti na platnou legislativu a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. je nutné deklarovat k čistírnám odpadních vod v průběhu užívání níže uvedené dokumenty, v návaznosti na to, jakým způsobem máte ČOV povolenou:

  • A) KLASICKÝM VODOPRÁVNÍM POVOLENÍM - podmínkou vodoprávního úřadu je deklarace rozborů vzorků v četnosti stanovené v Povolení k vypouštění. Pokud nechcete zajišťovat odběry odpadní vody svépomocí, je možné objednat uvedenou službu u naší firmy.
  • B) ZKRÁCENÝM ŘÍZENÍM - TZV. OHLÁŠKOU - podmínkou pro povolení ohláškou je provedení Technické revize čistírny odpadních vod (ČOV) osobou způsobilou - stanovenou MŽP ČR v četnosti 1x za 24 měsíců. Výsledky těchto revizí musí být předkládány na příslušný vodoprávní úřad.

Technická revize se skládá z: Místní šetření, vyhotovení revizní zprávy, zaslání zprávy zákazníkovi (v případě požadavku možné dohodnout i zaslání zprávy na vodoprávní úřad).

Na čistírny odpadních vod od firmy Bazénplast Bělá zajišťujeme kompletní servis.

ČOV Běla - automatická: Účinné a úsporné čištění odpadní vody
Pro více informací o účinném a úsporném vyčištění odpadní vody z Vašeho domu klikněte na obrázek.

TERMÍNY SCHŮZEK + AKČNÍ CENY

NAŠE PROVOZOVNA JE VÁM OTEVŘENA V PRACOVNÍ DNY OD 8 DO 12 A OD 13 DO 16 HODIN.  TERMÍN VAŠÍ NÁVŠTĚVY SI VŽDY DOMLUVTE PŘEDEM, ABY VÁM BYL K DISPOZICI PERSONÁL KVALIFIKOVANÝ VAŠEMU POŽADAVKU. 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ BAZÉNOVÉ DNY, KDY JE MOŽNÉ OBJEDNAT BAZÉN SE ZASTŘEŠENÍM ZA VÝHODNÝCH AKČNÍCH PODMÍNEK. TYTO AKCE NÁM POMALU ZAPLŇUJÍ VÝROBNÍ TERMÍNY PRO JARNÍ DODÁVKY BAZÉNŮ, PROTO SVOU PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKU NEBO POPTÁVKU UČIŇTE V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU. 


"; }