Bazénplast  
Since 1993

ČOV BIO AKTIV BĚLA MANUÁLNÍ

Piktogram CE

Čistírny odpadních vod Bio Aktiv Běla slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. Čistírny odpadních vod nejsou vhodné k rekreačním objektům, kde není zajištěn stálý a pravidelný přísun odpadních vod.

Technologický návrh vychází z koncepce provzdušňované aktivační čistírny s usazovací nádrží a odděleným kalojemem. Vodotěsnou příčkou oddělená usazovací nádrž nám zároveň slouží k vyrovnání nepravidelných přítoků nebo nárazů před hlavním čištěním v aktivaci. Tímto je zaručeno čištění požadovaného množství vody v aktivaci, zabraňuje se vyplavování kalu. Díky silné konstrukci jednotlivých prostor je možno provést odčerpání odpadní vody bez vlivu na rozdílné hladiny v jednotlivých komorách.

ČOV Bio aktiv Běla jsou opatřeny značkou CE.

ČOV Bioaktiv Běla

GARANTOVANÉ HODNOTY NA ODTOKU

ParametrProcentuelní účinnostGarantovaná hodnota
na odtoku
CHSKcr90 %do 150 mg/l
BSK595 %do 50 mg/l
NL89 %do 40 mg/l
N-NH480 %do 20 mg/l

ČOV BIO AKTIV BĚLA – MANUÁLNÍ ke své účinnosti požaduje nutnost obsluhy, která spočívá v:

 • Ovládání je provedeno manuálními ventily, které je nutné ručně seřídit před uvedení do provozu a v průběhu užívání kontrolovat a případně doseřizovat.
 • Provádění odkalování, ruční odkalení pomocí otevření ventilu, nutno provádět cca 1 x za měsíc (nutnost obsluhy u všech ČOV bez automatického řízení)

DALŠÍ INFORMACE K MANUÁLNÍM ČOV

 • ČOV MANUÁLNÍ jsou určeny do míst, kde bude odpadní voda vypouštěna do povrchových vod I. a II. třídy, v žádném případě nedoporučujeme osazování manuálních ČOV (tzn. ČOV bez automatických řízení i od jiných výrobců) do vsaku. ČOV nejsou schopny vodu na odtoku přečistit v požadovaných účinnostech s čímž vznikají v užívání zákazníkovi případné problémy.
 • Manuální ČOV nejsou schopny (biologicky nemožné) odstranit z odpadní vody FOSFOR na více než 50%.
 • Manuální ČOV jsou náročnější na spotřebu elektrické energie. ČOV pracuje automaticky v cyklech po ½ hod., což je podstatná nevýhoda oproti ČOV s automatickým řízením, které čistí vždy konstantní množství odpadní vody až po jeho dosažení.

Konstrukční výhody

ČOV Bioaktiv Běla
 • Samonosná ČOV je odolná proti tlaku okolní zeminy (výjimkou jsou plovoucí písky, navážka apod.)
 • Plášť ČOV je tvořen silnou konstrukcí jednotlivých vnitřních přepážek
 • Zastropení ČOV je opatřeno přechodem na poměrně malý vstupní otvor (estetické řešení - hezčí vzhled na zahradě - menší víko).
 • Možnost estetického řešení víka pro možný násyp kůry (ozdobný štěrk apod.)
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím
 • Všechny části ČOV vyčnívající nad terén jsou vyrobeny z materiálu odolnému UV záření
 • Možnost uzamčení vstupního otvoru
 • Není třeba osazení další šachty na odběr vzorků, vzorky lze odebírat přímo z prostoru ČOV
 • Velká dimenze průměrů přečerpávacích mamutek eliminuje možnost ucpání
 • ČOV jsou vyrobeny z nesériových materiálů zaručujících udržení dlouhodobých vlastností pevnost – stabilita ( vlastnosti tohoto materiálu jsou neměnné)
 • Ve výbavě ČOV není žádný mechanický nebo ložiskový (poruchový) prvek (není vybaveno čerpadly, motory apod.) Vše je zajišťováno vzduchem.
 • ČOV je vybavena samostatným kalovým prostorem

TERMÍNY SCHŮZEK + AKČNÍ CENY

NAŠE PROVOZOVNA JE VÁM OTEVŘENA V PRACOVNÍ DNY OD 8 DO 12 A OD 13 DO 16 HODIN.  TERMÍN VAŠÍ NÁVŠTĚVY SI VŽDY DOMLUVTE PŘEDEM, ABY VÁM BYL K DISPOZICI PERSONÁL KVALIFIKOVANÝ VAŠEMU POŽADAVKU. 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ BAZÉNOVÉ DNY, KDY JE MOŽNÉ OBJEDNAT BAZÉN SE ZASTŘEŠENÍM ZA VÝHODNÝCH AKČNÍCH PODMÍNEK. TYTO AKCE NÁM POMALU ZAPLŇUJÍ VÝROBNÍ TERMÍNY PRO JARNÍ DODÁVKY BAZÉNŮ, PROTO SVOU PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKU NEBO POPTÁVKU UČIŇTE V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU. 


"; }