Bazénplast  
Since 1993

ČOV BIO AKTIV BĚLA MANUÁLNÍ

Piktogram CE

Čistírny odpadních vod Bio Aktiv Běla slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. Čistírny odpadních vod nejsou vhodné k rekreačním objektům, kde není zajištěn stálý a pravidelný přísun odpadních vod.

Technologický návrh vychází z koncepce provzdušňované aktivační čistírny s usazovací nádrží a odděleným kalojemem. Vodotěsnou příčkou oddělená usazovací nádrž nám zároveň slouží k vyrovnání nepravidelných přítoků nebo nárazů před hlavním čištěním v aktivaci. Tímto je zaručeno čištění požadovaného množství vody v aktivaci, zabraňuje se vyplavování kalu. Díky silné konstrukci jednotlivých prostor je možno provést odčerpání odpadní vody bez vlivu na rozdílné hladiny v jednotlivých komorách.

ČOV Bio aktiv Běla jsou opatřeny značkou CE.

ČOV Bioaktiv Běla

GARANTOVANÉ HODNOTY NA ODTOKU

ParametrProcentuelní účinnostGarantovaná hodnota
na odtoku
CHSKcr90 %do 150 mg/l
BSK595 %do 50 mg/l
NL89 %do 40 mg/l
N-NH480 %do 20 mg/l

ČOV BIO AKTIV BĚLA – MANUÁLNÍ ke své účinnosti požaduje nutnost obsluhy, která spočívá v:

 • Ovládání je provedeno manuálními ventily, které je nutné ručně seřídit před uvedení do provozu a v průběhu užívání kontrolovat a případně doseřizovat.
 • Provádění odkalování, ruční odkalení pomocí otevření ventilu, nutno provádět cca 1 x za měsíc (nutnost obsluhy u všech ČOV bez automatického řízení)

DALŠÍ INFORMACE K MANUÁLNÍM ČOV

 • ČOV MANUÁLNÍ jsou určeny do míst, kde bude odpadní voda vypouštěna do povrchových vod I. a II. třídy, v žádném případě nedoporučujeme osazování manuálních ČOV (tzn. ČOV bez automatických řízení i od jiných výrobců) do vsaku. ČOV nejsou schopny vodu na odtoku přečistit v požadovaných účinnostech s čímž vznikají v užívání zákazníkovi případné problémy.
 • Manuální ČOV nejsou schopny (biologicky nemožné) odstranit z odpadní vody FOSFOR na více než 50%.
 • Manuální ČOV jsou náročnější na spotřebu elektrické energie. ČOV pracuje automaticky v cyklech po ½ hod., což je podstatná nevýhoda oproti ČOV s automatickým řízením, které čistí vždy konstantní množství odpadní vody až po jeho dosažení.

Konstrukční výhody

ČOV Bioaktiv Běla
 • Samonosná ČOV je odolná proti tlaku okolní zeminy (výjimkou jsou plovoucí písky, navážka apod.)
 • Plášť ČOV je tvořen silnou konstrukcí jednotlivých vnitřních přepážek
 • Zastropení ČOV je opatřeno přechodem na poměrně malý vstupní otvor (estetické řešení - hezčí vzhled na zahradě - menší víko).
 • Možnost estetického řešení víka pro možný násyp kůry (ozdobný štěrk apod.)
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím
 • Všechny části ČOV vyčnívající nad terén jsou vyrobeny z materiálu odolnému UV záření
 • Možnost uzamčení vstupního otvoru
 • Není třeba osazení další šachty na odběr vzorků, vzorky lze odebírat přímo z prostoru ČOV
 • Velká dimenze průměrů přečerpávacích mamutek eliminuje možnost ucpání
 • ČOV jsou vyrobeny z nesériových materiálů zaručujících udržení dlouhodobých vlastností pevnost – stabilita ( vlastnosti tohoto materiálu jsou neměnné)
 • Ve výbavě ČOV není žádný mechanický nebo ložiskový (poruchový) prvek (není vybaveno čerpadly, motory apod.) Vše je zajišťováno vzduchem.
 • ČOV je vybavena samostatným kalovým prostorem

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }