Bazénplast  
Since 1993

MOŽNOSTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
ANEB ZÁKLADNÍ ROZDÍLY V JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍCH

V každém objektu, ať již rekreačních domku, chatě, chalupě, rodinném domku, provozovně výrobního závodu, kancelářích a administrativních budovách, školách, školkách, restauracích, divadlech, obchodních centrech, zkrátka všude musí být |nějak nakládáno s odpadní vodou, která musí být nějakým způsobem přečišťována nebo případně likvidována.

Problematiku likvidace odpadních vod řeší v naší republice Ministerstvo životního prostředí a na vodu vypouštěnou do recipientu jsou kladeny přísné požadavky.

Odpadní voda je vypouštěna dle možnosti vypouštění v místě realizace:

V případě, že ani jedna alternativa není schůdná, je možné osadit za odtok tzv. bezodtokovou jímku, která slouží jako zásobní k zálivce zeleně. Toto však vyžaduje zvýšení provozních nákladů za vývoz, jelikož rezervoár na vodu využíváme v období sucha, v zimním období a v období dešťů je nutné odpadní vodu klasicky vyvážet.

Principy likvidace odpadní vody jsou navrhovány a příslušným vodoprávním úřadem i schvalovány v návaznosti na způsobu jejich vypouštění a je možné vybírat z následujících možností:

Jednoduché srovnání jednotlivých možností čištění

ČOV

VýhodyNevýhody
 • Vysoká kvalita vyčištěné vody *)
 • Úspora stavebních prací (1 nádrž)
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím
 • Možnost zakoupení samonosné varianty bez nutnosti okolní betonáže
 • Možnost výběru ČOV údržbové (manuální) a bezúdržbové (s automatickým řízením)
 • Řízené ČOV jsou bez nutnosti obsluhy a údržby
 • U řízené ČOV není nutné přizpůsobovat chod domácnosti (výběr vhodných čistících, pracích a dezinfekčních prostředků
 • Nevhodné k rekreačním objektům
 • U manuálních čistíren je nutno ČOV pravidelně odkalovat
 • Nutnost připojení na elektrickou energii se spotřebou od 0,5 kW/den

*) Vysoká kvalita vyčištěné vody na odtoku z ČOV je nutné porovnávat vždy individuálně u konkrétního dodavatele nebo výrobce ČOV. Trh je zahlcen ČOV, které mnohdy nemají účinnost srovnatelnou ani s účinností septiku s fungujícím filtrem. Toto je dobré ověřit v Protokolu o počáteční zkoušce typu ČOV, kde jsou parametry kvality vody na odtoku ověřeny autorizovanou osobou. Na vlastních CE prohlášeních mohou být jíž tyto parametry výrobcem zkresleny.

Septik + Zemní filtr

VýhodyNevýhody
 • Není nutné připojit na elektrickou energii
 • Bezúdržbový princip čištění
 • Biologické čištění
 • Filtr se již nemusí betonovat
 • Vyšší nároky na stavební připravenost
 • Nutná velká plocha pro osazení
 • Výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím cca 1 m
 • Velká spotřeba štěrkopísku
 • Přesto, že to tak v prvopočátku nevypadá nejvyšší finanční nároky na kompletní pořízení (s náplní)
 • Nutnost přizpůsobit chod domácnosti (výběr vhodných čistících, pracích a dezinfekčních prostředků)

Septik + Alternativní filtr

VýhodyNevýhody
 • Nízký výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem (10 cm)
 • Biologické čištění
 • Možnost provozu ve dvou stupních čištění (s provzdušňováním)
 • Velmi přijatelné rozměry
 • Filtr se již nemusí betonovat
 • Vyšší nároky na stavební připravenost, 2 stavební výkopy, avšak výkop pro filtr je vzhledem k jeho malému rozměru malý a obvod filtru již není nutné betonovat
 • Velmi malé nároky na údržbu
 • Nutnost přizpůsobit chod domácnosti (výběr vhodných čistících, pracích a dezinfekčních prostředků)

Septik + Biofiltr

VýhodyNevýhody
 • Nejsou
 • Zastaralý způsob čištění
 • Velmi nízká účinnost čištění

Plastová jímka

VýhodyNevýhody
 • Jednoduché vyřízení stavebního povolení.
 • Nejvyšší provozní náklady (nutnost vyvážení fekálním vozem)
 • Nepříjemný zápach při čerpání při a po vyprazdňování

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZŮSOBŮ LIKVIDACE ODPADNÍ VODY

  VÝHODA /
NEVÝHODA
Náklady na
nákup zařízení
Náklady kompletu vč. zabudování Možnosti schválení
Stavební
firmou
Svépomocí
ČOV SBR S AUTOMAT. ŘÍZENÍM
(podrobnosti)
Nenáročná obsluha. Téměř žádné údržby. Vysoká účinnost čištění. Spotřeba el. energie do 1 kW/den NESAMONOSNÁ
43.000,--
cca 54.500,-- cca 49.500,-- Povolení k vypouštění do vod podzemních a povrchových. Zkrácené řízení do I. a II. třídy povrchových vod. Garance odbourávání P a N-NH4. Vyhovuje parametrům na odtoku viz NV 57/2016 Sb.
SAMONOSNÁ
45.900,--
*)
cca 52.000,-- cca 47.000,--
ČOV BIO AKTIV BĚLA MANUÁLNÍ
(podrobnosti)
Nucené měsíční údržby. Pravidelné odkalování 1 x za měsíc. Spotřeba el. energie do 1kW/den NESAMONOSNÁ
29.000,--
cca 41.000,-- cca 34.500,-- Povolení k vypouštění do vod podzemních. Zkrácené řízení do I. a II. třídy povrchových vod. Doporučujeme osazovat pouze do povrchových vod.
SAMONOSNÁ
33.000,--
*)
cca 40.500,-- cca 34.000,--
SEPTIK A ZEMNÍ FILTR
(podrobnosti)
Neumí odbourat N-NH4 (dusík) a P (fosfor). Velmi prostorné zařízení (septik průměr 2 m, zemní filtr 3 x 1,5). Rozsáhlé stavební práce. 30.000,-- cca 58.000,-- cca 46.000,-- Doporučujeme k rekreačním objektům. K rodinným domům z důvodů podstatně menších stavebních zásahů, údržby a výrazně kvalitnější vody na odtoku doporučujeme zvážení instalace ČOV.
SEPTIK A ALTERNATIVNÍ FILTR
(podrobnosti)
Neumí odbourat P (fosfor), N-NH4 (dusík) umí odbourat s dovýbavou. Rozsáhlejší stavební práce. 35.000,-- cca 54.000,-- cca 44.000,-- Doporučujeme k rekreačním objektům. K rodinným domům pouze za stávající funkční septiky. Při budování nového čištění doporučujeme zvážit instalaci ČOV.
SEPTIK A DOMOVNÍ BIOLOGICKÝ FILTR
(podrobnosti)

  Nedoporučujeme – velmi nízký stupeň účinnosti.

*) . . . Částečné použití vykopané zeminy. Nevznikají více náklady na dopravu betonu.

ČOV Běla - automatická

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }