Bazénplast  
Since 1993

MOŽNOSTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
ANEB ZÁKLADNÍ ROZDÍLY V JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍCH

V každém objektu, ať již rekreačních domku, chatě, chalupě, rodinném domku, provozovně výrobního závodu, kancelářích a administrativních budovách, školách, školkách, restauracích, divadlech, obchodních centrech, zkrátka všude musí být |nějak nakládáno s odpadní vodou, která musí být nějakým způsobem přečišťována nebo případně likvidována.

Problematiku likvidace odpadních vod řeší v naší republice Ministerstvo životního prostředí a na vodu vypouštěnou do recipientu jsou kladeny přísné požadavky.

Odpadní voda je vypouštěna dle možnosti vypouštění v místě realizace:

V případě, že ani jedna alternativa není schůdná, je možné osadit za odtok tzv. bezodtokovou jímku, která slouží jako zásobní k zálivce zeleně. Toto však vyžaduje zvýšení provozních nákladů za vývoz, jelikož rezervoár na vodu využíváme v období sucha, v zimním období a v období dešťů je nutné odpadní vodu klasicky vyvážet.

Principy likvidace odpadní vody jsou navrhovány a příslušným vodoprávním úřadem i schvalovány v návaznosti na způsobu jejich vypouštění a je možné vybírat z následujících možností:

Jednoduché srovnání jednotlivých možností čištění

ČOV

VýhodyNevýhody
 • Vysoká kvalita vyčištěné vody *)
 • Úspora stavebních prací (1 nádrž)
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím
 • Možnost zakoupení samonosné varianty bez nutnosti okolní betonáže
 • Možnost výběru ČOV údržbové (manuální) a bezúdržbové (s automatickým řízením)
 • Řízené ČOV jsou bez nutnosti obsluhy a údržby
 • U řízené ČOV není nutné přizpůsobovat chod domácnosti (výběr vhodných čistících, pracích a dezinfekčních prostředků
 • Nevhodné k rekreačním objektům
 • U manuálních čistíren je nutno ČOV pravidelně odkalovat
 • Nutnost připojení na elektrickou energii se spotřebou od 0,5 kW/den

*) Vysoká kvalita vyčištěné vody na odtoku z ČOV je nutné porovnávat vždy individuálně u konkrétního dodavatele nebo výrobce ČOV. Trh je zahlcen ČOV, které mnohdy nemají účinnost srovnatelnou ani s účinností septiku s fungujícím filtrem. Toto je dobré ověřit v Protokolu o počáteční zkoušce typu ČOV, kde jsou parametry kvality vody na odtoku ověřeny autorizovanou osobou. Na vlastních CE prohlášeních mohou být jíž tyto parametry výrobcem zkresleny.

Septik + Zemní filtr

VýhodyNevýhody
 • Není nutné připojit na elektrickou energii
 • Bezúdržbový princip čištění
 • Biologické čištění
 • Filtr se již nemusí betonovat
 • Vyšší nároky na stavební připravenost
 • Nutná velká plocha pro osazení
 • Výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím cca 1 m
 • Velká spotřeba štěrkopísku
 • Přesto, že to tak v prvopočátku nevypadá nejvyšší finanční nároky na kompletní pořízení (s náplní)
 • Nutnost přizpůsobit chod domácnosti (výběr vhodných čistících, pracích a dezinfekčních prostředků)

Septik + Alternativní filtr

VýhodyNevýhody
 • Nízký výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem (10 cm)
 • Biologické čištění
 • Možnost provozu ve dvou stupních čištění (s provzdušňováním)
 • Velmi přijatelné rozměry
 • Filtr se již nemusí betonovat
 • Vyšší nároky na stavební připravenost, 2 stavební výkopy, avšak výkop pro filtr je vzhledem k jeho malému rozměru malý a obvod filtru již není nutné betonovat
 • Velmi malé nároky na údržbu
 • Nutnost přizpůsobit chod domácnosti (výběr vhodných čistících, pracích a dezinfekčních prostředků)

Septik + Biofiltr

VýhodyNevýhody
 • Nejsou
 • Zastaralý způsob čištění
 • Velmi nízká účinnost čištění

Plastová jímka

VýhodyNevýhody
 • Jednoduché vyřízení stavebního povolení.
 • Nejvyšší provozní náklady (nutnost vyvážení fekálním vozem)
 • Nepříjemný zápach při čerpání při a po vyprazdňování

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZŮSOBŮ LIKVIDACE ODPADNÍ VODY

  VÝHODA /
NEVÝHODA
Náklady na
nákup zařízení
Náklady kompletu vč. zabudování Možnosti schválení
Stavební
firmou
Svépomocí
ČOV SBR S AUTOMAT. ŘÍZENÍM
(podrobnosti)
Nenáročná obsluha. Téměř žádné údržby. Vysoká účinnost čištění. Spotřeba el. energie do 1 kW/den NESAMONOSNÁ
43.000,--
cca 54.500,-- cca 49.500,-- Povolení k vypouštění do vod podzemních a povrchových. Zkrácené řízení do I. a II. třídy povrchových vod. Garance odbourávání P a N-NH4. Vyhovuje parametrům na odtoku viz NV 57/2016 Sb.
SAMONOSNÁ
45.900,--
*)
cca 52.000,-- cca 47.000,--
ČOV BIO AKTIV BĚLA MANUÁLNÍ
(podrobnosti)
Nucené měsíční údržby. Pravidelné odkalování 1 x za měsíc. Spotřeba el. energie do 1kW/den NESAMONOSNÁ
29.000,--
cca 41.000,-- cca 34.500,-- Povolení k vypouštění do vod podzemních. Zkrácené řízení do I. a II. třídy povrchových vod. Doporučujeme osazovat pouze do povrchových vod.
SAMONOSNÁ
33.000,--
*)
cca 40.500,-- cca 34.000,--
SEPTIK A ZEMNÍ FILTR
(podrobnosti)
Neumí odbourat N-NH4 (dusík) a P (fosfor). Velmi prostorné zařízení (septik průměr 2 m, zemní filtr 3 x 1,5). Rozsáhlé stavební práce. 30.000,-- cca 58.000,-- cca 46.000,-- Doporučujeme k rekreačním objektům. K rodinným domům z důvodů podstatně menších stavebních zásahů, údržby a výrazně kvalitnější vody na odtoku doporučujeme zvážení instalace ČOV.
SEPTIK A ALTERNATIVNÍ FILTR
(podrobnosti)
Neumí odbourat P (fosfor), N-NH4 (dusík) umí odbourat s dovýbavou. Rozsáhlejší stavební práce. 35.000,-- cca 54.000,-- cca 44.000,-- Doporučujeme k rekreačním objektům. K rodinným domům pouze za stávající funkční septiky. Při budování nového čištění doporučujeme zvážit instalaci ČOV.
SEPTIK A DOMOVNÍ BIOLOGICKÝ FILTR
(podrobnosti)

  Nedoporučujeme – velmi nízký stupeň účinnosti.

*) . . . Částečné použití vykopané zeminy. Nevznikají více náklady na dopravu betonu.

ČOV Běla - automatická

TERMÍNY SCHŮZEK + AKČNÍ CENY

NAŠE PROVOZOVNA JE VÁM OTEVŘENA V PRACOVNÍ DNY OD 8 DO 12 A OD 13 DO 16 HODIN.  TERMÍN VAŠÍ NÁVŠTĚVY SI VŽDY DOMLUVTE PŘEDEM, ABY VÁM BYL K DISPOZICI PERSONÁL KVALIFIKOVANÝ VAŠEMU POŽADAVKU. 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ BAZÉNOVÉ DNY, KDY JE MOŽNÉ OBJEDNAT BAZÉN SE ZASTŘEŠENÍM ZA VÝHODNÝCH AKČNÍCH PODMÍNEK. TYTO AKCE NÁM POMALU ZAPLŇUJÍ VÝROBNÍ TERMÍNY PRO JARNÍ DODÁVKY BAZÉNŮ, PROTO SVOU PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKU NEBO POPTÁVKU UČIŇTE V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU. 


"; }