Bazénplast  
Since 1993

Technologie čištění bazénu = SRDCE BAZÉNU

Schéma bazénu

Původ technologie – všeobecně platí pro veškerou technologii:

Velkým problémem dnešní doby, je import technologií z východních států. Jak se již řadu let přesvědčujeme, většina výrobků je dovážena z Čínských zemí. Uvedené technologie však bohužel v bazénářské oblasti nenesou z devadesáti procent absolutně žádnou garanci. Kvalita uvedených výrobků je nižší a nedokonalá s čímž souvisí její neustálý vývoj, inovace a změny ve výrobních programech. S tímto je silně spjata velká nevýhoda a to velmi těžká možnost sehnání náhradních dílů na tyto vývojové výrobky. Jedná se o filtrační jednotky, světla, protiproudy, tepelná čerpadla, zkrátka veškerá technologie, kterou si konečný zákazník dokáže přát. Výhodně se tvářící koupě uvedených výrobků s sebou nese nemalá rizika spojená s problémem potřeby koupě náhradních dílů. Dodavatelé Vám s úsměvem na rtech garantují v rámci záruky výměnu kus za kus. Ale co po záruční lhůtě? Poté je výměna komponentu na bazénu většinou nemožná, s čímž vzniká obrovský problém, jelikož komponenty jsou zabudovány v betonu, okolní terén je dokončen krásnou a drahou dlažbou a celému dílu mnohdy korunuje kvalitní zastřešení. Vykopání skimmeru nebo světla je poté katastrofickým scénářem.

U dalších technologií jakými jsou filtrační jednotky, tepelná čerpadla apod. je komplikace o něco jednodušší, jelikož s sebou nenese žádné stavební úpravy, přesto však je velmi nepříjemný fakt, že např. u tepelného čerpadla Vám po záruční době není dodavatel schopen nabídnout náhradní díl a tudíž uvedenou technologii nemůžete v budoucnu užívat.

Nyní Vám jednoduchým způsobem představíme jednotlivá zařízení, která jsou ze strany zákazníků nejčastěji poptávána. Pročtením následujících rad porozumíte rozdílům mezi kvalitními a nekvalitními technologiemi a snáz je dokážete rozeznat.

Filtrace Filtrace

FILTRACE a armatury bazénu

Filtrační stanice

Filtrace

Filtrační stanice se díky své funkci údržby bazénové vody stávají srdcem bazénu. V současné době jsou nejefektivnější pískové filtrační jednotky, kterých se na trhu nachází poměrně široké spektrum lišících se cenou, kvalitou a funkčností. Písková filtrační stanice se skládá ze třech hlavních částí – tj. filtračního čerpadla, pískové náplně a několika-polohového ventilu, který je umístěn vždy u pískové nádoby. Tak jako u všech výrobků na trhu, tak i u filtračních jednotek se vyskytují dodavatelé, kteří mnohdy používají obchodních fíglů a triků na konečné zákazníky. Pro orientaci v oblasti filtračních jednotek se Vám pokusíme jednoduše vysvětlit, co by měla a co by neměla filtrace obsahovat, a jak by měla být navržena.

FILTRAČNÍ NÁDOBA:

Velikost čerpadla (hodinový výtlak) je vždy závislá na velikosti filtračního lože (tj. objem pískové nádoby = objem pískové náplně). Tyto dva činitelé musí být vždy v rovnováze, protože průtok vody musí mít přiměřený odpor odpovídající objemu filtračního písku. Písková náplň zajišťuje vyčištění bazénové vody tím, že v ní dochází k zachycení nečistot, její skladba by měla být vždy dvousložková (hrubý a jemný písek). (Některé firmy nabízejí z ekonomický důvodů k poměrně malým filtračním nádobám výkonná čerpadla s vysokým hodinovým průtokem, čímž ale nedochází k lepšímu vyčištění, ba naopak, vlivem velkého tlaku je voda pouze protlačena přes pískové lože bez zachycení nečistot z vody).


Objem vody v bazénu Čerpadlo Objem pískové nádoby Doporučený příkon
do 14 m3 4 m3 / hod 25 kg 0,20 kW / hod
do 21 m3 6 m3 / hod 50 kg 0,25 kW / hod
do 31 m3 9 m3 / hod 100 kg 0,36 kW / hod
do 45 m3 12 m3 / hod 150 kg 0,55 kW / hod

FILTRAČNÍ ČERPADLO:

Uvedené čerpadlo by mělo být navrženo se zárukou jednoduché a rychlé opravitelnosti. Důležité také je aby elektrická část (rotor) byla vždy uložena na ložiskách a ne na silikonových pouzdrech. Neposlední nutností filtračního čerpadla je jeho vybavení tzv. košíkem předfiltru pro  zachycení hrubších nečistot. Nezapomeňte zkontrolovat, aby bylo možné košík jednoduše vyjmout a vyčistit.

NĚKOLIKACESTNÝ VENTIL:

Z důvodu přepínání jednotlivých poloh (funkcí) při obsluze je nutné filtrační jednotku opatřit tzv. ovládacím ventilem. Běžně se prodávají 3, 4 a 6-ti cestné, přičemž každá poloha = 1 funkce. ! Před každou FJ a za ní by měli být instalovány uzavírací ventily. Tyto ventily zajišťují možné oddělení Filtrační jednotky od potrubního okruhu v případě závady, zazimování apod.!

ARMATURNÍ PRVKY + POTRUBNÍ SYSTÉM

Potrubní systém a armaturní prvky slouží k zajišťování cirkulačního okruhu bazénové vody. Bazénová voda je nasávána čerpadlem přes skimmer do filtrační jednotky, kde se čistí a následně je vytlačována tryskami zpět do bazénu. Jak u veškeré technologie i v oblasti rozvodového potrubí a armatur se na našem trhu nachází široký sortiment, kvalitních i nekvalitních variant, kdy není pro konečného zákazníka na základě falešné reklamy vůbec snadné zjistit, co je a není kvalitní. Cena nekvalitních komponentů se v poslední době mnohdy podobá ceně kvalitního osazení a tím vzniká v této oblasti poměrně značný chaos.

SKIMMERY:

Slouží k nátoku bazénové vody odkud je hnána na filtrační jednotku.

Pro konečnou spokojenost při užívání by měl skimmer vždy obsahovat: Dvířka s plovákem, výjimatelný košík na zachycování hrubých nečistot a nástavec na vysavač, s možností jejich zaaretování (zabraňuje jejich vyplavání). Nutností je odolnost skimmeru proti UV záření, žebrování pro betonáž (nežebrované skimmery většinou nebývají vhodné k jejich betonáži), mosazné zástřiky pro možnost upevnění pomocí metrických nerezových šroubů. Veškeré skimmery by měly být demontovatelné z důvodů možné výměny jednotlivých dílů v případě jejich poškození. Mezi skimmerem a vlastním tělem bazénu musí být vždy instalováno těsnění.

Skimmer Skimmer

TRYSKY:

Trysky odvádějí přečištěnou vodu z FJ zpět do bazénu. Opět platí již několikrát zmiňované. Dnešní trh = široká škála. Důležité je v rámci možností zákazníka volit ty, které nebudou výrazně přečnívat přes skelet do bazénu. Trysky by se měly skládat ze 4 dílů = základní prvek + oboustranné těsnění (napevno instalováno do bazénu), dále filtrační čočka – pokud možno polohovací a zimní zátka (uzavření okruhu na zimní období).

Bazénové trysky Bazénové trysky

ROZVODOVÉ POTRUBÍ:

Potrubní systém musí být navržen vždy v první řadě v patřičné dimenzi, u běžných rodinných bazénu ideálně v průměru 50 mm. Rozvod určený k bazénům zabudovaným v betonovém loži musí být proveden pomocí PVC flexibilních hadic a PVC trubek, které jsou uloženy v tepelné a mechanické izolaci (TUBEX) a PVC spojovacích komponentů. Nikdy nedopusťte, aby byl bazénový rozvod zhotoven plovoucí bazénovou hadicí (měkká krkavice), tyto hadice jsou určeny k vysávání nečistot z bazénů, ale nejsou konstruovány na zatížení způsobené tlakem vody v bazénovém rozvodu. Nezapomeňte, že rozvodové potrubí bude uloženo v betonu a jeho poškození by sebou neslo nemalé finanční investice spojené s jejich výměnou.

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }