Bazénplast  
Since 1993

Technologie čištění bazénu = SRDCE BAZÉNU

Schéma bazénu

Původ technologie – všeobecně platí pro veškerou technologii:

Velkým problémem dnešní doby, je import technologií z východních států. Jak se již řadu let přesvědčujeme, většina výrobků je dovážena z Čínských zemí. Uvedené technologie však bohužel v bazénářské oblasti nenesou z devadesáti procent absolutně žádnou garanci. Kvalita uvedených výrobků je nižší a nedokonalá s čímž souvisí její neustálý vývoj, inovace a změny ve výrobních programech. S tímto je silně spjata velká nevýhoda a to velmi těžká možnost sehnání náhradních dílů na tyto vývojové výrobky. Jedná se o filtrační jednotky, světla, protiproudy, tepelná čerpadla, zkrátka veškerá technologie, kterou si konečný zákazník dokáže přát. Výhodně se tvářící koupě uvedených výrobků s sebou nese nemalá rizika spojená s problémem potřeby koupě náhradních dílů. Dodavatelé Vám s úsměvem na rtech garantují v rámci záruky výměnu kus za kus. Ale co po záruční lhůtě? Poté je výměna komponentu na bazénu většinou nemožná, s čímž vzniká obrovský problém, jelikož komponenty jsou zabudovány v betonu, okolní terén je dokončen krásnou a drahou dlažbou a celému dílu mnohdy korunuje kvalitní zastřešení. Vykopání skimmeru nebo světla je poté katastrofickým scénářem.

U dalších technologií jakými jsou filtrační jednotky, tepelná čerpadla apod. je komplikace o něco jednodušší, jelikož s sebou nenese žádné stavební úpravy, přesto však je velmi nepříjemný fakt, že např. u tepelného čerpadla Vám po záruční době není dodavatel schopen nabídnout náhradní díl a tudíž uvedenou technologii nemůžete v budoucnu užívat.

Nyní Vám jednoduchým způsobem představíme jednotlivá zařízení, která jsou ze strany zákazníků nejčastěji poptávána. Pročtením následujících rad porozumíte rozdílům mezi kvalitními a nekvalitními technologiemi a snáz je dokážete rozeznat.

Filtrace Filtrace

FILTRACE a armatury bazénu

Filtrační stanice

Filtrace

Filtrační stanice se díky své funkci údržby bazénové vody stávají srdcem bazénu. V současné době jsou nejefektivnější pískové filtrační jednotky, kterých se na trhu nachází poměrně široké spektrum lišících se cenou, kvalitou a funkčností. Písková filtrační stanice se skládá ze třech hlavních částí – tj. filtračního čerpadla, pískové náplně a několika-polohového ventilu, který je umístěn vždy u pískové nádoby. Tak jako u všech výrobků na trhu, tak i u filtračních jednotek se vyskytují dodavatelé, kteří mnohdy používají obchodních fíglů a triků na konečné zákazníky. Pro orientaci v oblasti filtračních jednotek se Vám pokusíme jednoduše vysvětlit, co by měla a co by neměla filtrace obsahovat, a jak by měla být navržena.

FILTRAČNÍ NÁDOBA:

Velikost čerpadla (hodinový výtlak) je vždy závislá na velikosti filtračního lože (tj. objem pískové nádoby = objem pískové náplně). Tyto dva činitelé musí být vždy v rovnováze, protože průtok vody musí mít přiměřený odpor odpovídající objemu filtračního písku. Písková náplň zajišťuje vyčištění bazénové vody tím, že v ní dochází k zachycení nečistot, její skladba by měla být vždy dvousložková (hrubý a jemný písek). (Některé firmy nabízejí z ekonomický důvodů k poměrně malým filtračním nádobám výkonná čerpadla s vysokým hodinovým průtokem, čímž ale nedochází k lepšímu vyčištění, ba naopak, vlivem velkého tlaku je voda pouze protlačena přes pískové lože bez zachycení nečistot z vody).


Objem vody v bazénu Čerpadlo Objem pískové nádoby Doporučený příkon
do 14 m3 4 m3 / hod 25 kg 0,20 kW / hod
do 21 m3 6 m3 / hod 50 kg 0,25 kW / hod
do 31 m3 9 m3 / hod 100 kg 0,36 kW / hod
do 45 m3 12 m3 / hod 150 kg 0,55 kW / hod

FILTRAČNÍ ČERPADLO:

Uvedené čerpadlo by mělo být navrženo se zárukou jednoduché a rychlé opravitelnosti. Důležité také je aby elektrická část (rotor) byla vždy uložena na ložiskách a ne na silikonových pouzdrech. Neposlední nutností filtračního čerpadla je jeho vybavení tzv. košíkem předfiltru pro  zachycení hrubších nečistot. Nezapomeňte zkontrolovat, aby bylo možné košík jednoduše vyjmout a vyčistit.

NĚKOLIKACESTNÝ VENTIL:

Z důvodu přepínání jednotlivých poloh (funkcí) při obsluze je nutné filtrační jednotku opatřit tzv. ovládacím ventilem. Běžně se prodávají 3, 4 a 6-ti cestné, přičemž každá poloha = 1 funkce. ! Před každou FJ a za ní by měli být instalovány uzavírací ventily. Tyto ventily zajišťují možné oddělení Filtrační jednotky od potrubního okruhu v případě závady, zazimování apod.!

ARMATURNÍ PRVKY + POTRUBNÍ SYSTÉM

Potrubní systém a armaturní prvky slouží k zajišťování cirkulačního okruhu bazénové vody. Bazénová voda je nasávána čerpadlem přes skimmer do filtrační jednotky, kde se čistí a následně je vytlačována tryskami zpět do bazénu. Jak u veškeré technologie i v oblasti rozvodového potrubí a armatur se na našem trhu nachází široký sortiment, kvalitních i nekvalitních variant, kdy není pro konečného zákazníka na základě falešné reklamy vůbec snadné zjistit, co je a není kvalitní. Cena nekvalitních komponentů se v poslední době mnohdy podobá ceně kvalitního osazení a tím vzniká v této oblasti poměrně značný chaos.

SKIMMERY:

Slouží k nátoku bazénové vody odkud je hnána na filtrační jednotku.

Pro konečnou spokojenost při užívání by měl skimmer vždy obsahovat: Dvířka s plovákem, výjimatelný košík na zachycování hrubých nečistot a nástavec na vysavač, s možností jejich zaaretování (zabraňuje jejich vyplavání). Nutností je odolnost skimmeru proti UV záření, žebrování pro betonáž (nežebrované skimmery většinou nebývají vhodné k jejich betonáži), mosazné zástřiky pro možnost upevnění pomocí metrických nerezových šroubů. Veškeré skimmery by měly být demontovatelné z důvodů možné výměny jednotlivých dílů v případě jejich poškození. Mezi skimmerem a vlastním tělem bazénu musí být vždy instalováno těsnění.

Skimmer Skimmer

TRYSKY:

Trysky odvádějí přečištěnou vodu z FJ zpět do bazénu. Opět platí již několikrát zmiňované. Dnešní trh = široká škála. Důležité je v rámci možností zákazníka volit ty, které nebudou výrazně přečnívat přes skelet do bazénu. Trysky by se měly skládat ze 4 dílů = základní prvek + oboustranné těsnění (napevno instalováno do bazénu), dále filtrační čočka – pokud možno polohovací a zimní zátka (uzavření okruhu na zimní období).

Bazénové trysky Bazénové trysky

ROZVODOVÉ POTRUBÍ:

Potrubní systém musí být navržen vždy v první řadě v patřičné dimenzi, u běžných rodinných bazénu ideálně v průměru 50 mm. Rozvod určený k bazénům zabudovaným v betonovém loži musí být proveden pomocí PVC flexibilních hadic a PVC trubek, které jsou uloženy v tepelné a mechanické izolaci (TUBEX) a PVC spojovacích komponentů. Nikdy nedopusťte, aby byl bazénový rozvod zhotoven plovoucí bazénovou hadicí (měkká krkavice), tyto hadice jsou určeny k vysávání nečistot z bazénů, ale nejsou konstruovány na zatížení způsobené tlakem vody v bazénovém rozvodu. Nezapomeňte, že rozvodové potrubí bude uloženo v betonu a jeho poškození by sebou neslo nemalé finanční investice spojené s jejich výměnou.

TERMÍNY SCHŮZEK + AKČNÍ CENY

NAŠE PROVOZOVNA JE VÁM OTEVŘENA V PRACOVNÍ DNY OD 8 DO 12 A OD 13 DO 16 HODIN.  TERMÍN VAŠÍ NÁVŠTĚVY SI VŽDY DOMLUVTE PŘEDEM, ABY VÁM BYL K DISPOZICI PERSONÁL KVALIFIKOVANÝ VAŠEMU POŽADAVKU. 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ BAZÉNOVÉ DNY, KDY JE MOŽNÉ OBJEDNAT BAZÉN SE ZASTŘEŠENÍM ZA VÝHODNÝCH AKČNÍCH PODMÍNEK. TYTO AKCE NÁM POMALU ZAPLŇUJÍ VÝROBNÍ TERMÍNY PRO JARNÍ DODÁVKY BAZÉNŮ, PROTO SVOU PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKU NEBO POPTÁVKU UČIŇTE V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU. 


"; }