Bazénplast  
Since 1993

Objednávka zprovoznění ČOV EKO SBR BIO

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za rozhodnutí používat u Vašeho objektu ČOV EKO SBR BIO, pro správnou funkci ČOV je třeba provést před dlouhodobým spokojeným užíváním ještě zprovoznění této ČOV. Aby proběhlo Vaše zprovoznění k Vaší spokojenosti v maximálním komfortu kvality, připravili jsme pro Vás tento formulář, jehož vyplněním se přesvědčíte zda jste nějakou základní připravenost neopomněli a zároveň objednáte zprovoznění plně funkční a vyhovující Vaší aplikaci.

Děkujeme, že věnujete pár minut Vašeho času vyplnění níže uvedeného objednávkového formuláře:

ÚDAJE O ČOV

Zabudování ČOV

Datum zahájení provozu (přítoku OV):

(zadejte ve formátu dd.mm.rrrr, případně vyberte z kalendáře, prosím)

Zprovoznění ČOV se provádí po 2-3 týdnech plné zatěže optimálním přítokem odpadních vod. Tedy ideálně 2-3 týdny po napojení ČOV na stávající objekt, nebo po nastěhování se do novostavby. Termíny zprovoznění jsou z důvodů velkého vytížení servisních techniků většinou v časovém horizontu 4-6 týdnů, proto, prosím, objednejte své zprovoznění v dostatečném časovém předstihu (ideálně 3 týdny před plánovaným zapoje zahájením používání, ČOV).

Je ČOV osazena v souladu s montážním návodem?

Jaká je výška vstupního komínku?

(uvádějte, prosím, celé číslo představující vzdálenost v centimetrech, např. "60")

Vyčnívá víčko ČOV cca 10 cm nad stávající terén?

Víčko musí být cca 10 cm nad terénem aby nedocházelo k naplavování dešťové a okolní vody do ČOV.

Je ČOV řádně odvětrána (obvykle nad střechu připojeného objektu)?

Kolik lidí bydlí v připojeném objektu? (v objektu připojeném k ČOV)

(uvádějte, prosím, celé číslo představující počet osob, např. "4")

ÚDAJE O OBSLUŽNÝCH ZAŘÍZENÍCH

Obslužná zařízení je třeba umístit tak, aby byla zajištěna co nejdelší životnost v souladu s níže uvedenými podmínkami:

Maximální běžná vzdálenost mezi ČOV a obslužnými zařízeními je 6 bm (pokud je tato vzdálenost ve Vašem případě delší, prosím uveďte to níže v další otázce. V žádném případě není možné umístit řídící jednotku a dmychadlo v místech kde je:

  • VLHKO: To snižuje životnost obslužných zařízení. Nevhodné je umístění do vlhkých sklepů, šachet kde hrozí kondenzace vody, míst která jsou v zimním období vystavena sněhu.
  • PRAŠNO: Dmychadlo nasává prachové částice a hrozí zanešení filtru a následné spálení kotvy a membrány.
  • PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO: To znehodnocuje viditelnost displeje a je třeba v každém případě displej zastínit.
  • NEDOSTATEK VZDUCHU: Řídící jednotku s dmychadlem je třeba umístit na místo s dostatečným přísunem vzduchu.
  • HROZÍ PŘEPĚTÍ NA ELEKTRICKÉ SÍTI: Hrozí poškození zařízení.

Kde budou obslužná zařízení umístěna?

Pozor pro možné umístění řídící jednotky a dmychadla do betonového (pískovcového) pilíře je pro zajištění komfortu v rámci užívání ČOV připravit betonovou desku ve spodní úrovni dvířek. Je to z důvodů zajištění pevného základu pod dmychadlo, které rezonuje a při instalaci na nezpevněnou plochu rezonací přenáší nepříjemný hluk.

Provedeme následně: nejprve si do vnitřního prostoru protáhneme chráničku, kterou vytáhneme nad vršek finální desky. Připravíme si zásuvku a přívod el. energie v levém nebo pravém horním rohu. Vnitřek pilíře do ¾ vysypeme štěrkem, na který provedeme betonovou desku v minimální síle 5 cm.

Kolik metrů jsou obslužná zařízení vzdálená od ČOV?

(uvádějte, prosím, celé číslo představující vzdálenost v metrech, např. "6")

Standardní provedení počítá s maximálním umístěním řídící jednotky a dmychadla do vzdálenosti 6 bm od ČOV (jedná se o celkovou délku propojovacího setu mezi řídící jednotkou s dmychadlem a čistírnou odpadních vod, pokud je tedy například řídící jednotka osazena v suchém sklepě 2 m pod terénem a sklep je vzdálen 5 m od čistírny, celková délka je 7 m a základní propojovací set nebude dostačující). Zkontrolujte prosím důkladně kompletní vzdálenost umístění od ČOV.

V případě vzdálenějšího umístění je nutné dimenzovat silnější dmychadlo z důvodů eliminování tlakových ztrát. Dále je třeba při zprovoznění na místě zajistit k servisnímu technikovi 1 pracovníka, který pomůže protáhnout set propojovacího potrubí chráničkou. Zároveň je delší set potrubí se silnějším dmychadlem příplatkován viz. následující tabulka:

  • Umístění ŘJ do 10 bm od ČOV: + 2.500,-- + DPH
  • Umístění ŘJ do 15 bm od ČOV: + 3.500,-- + DPH
  • Umístění ŘJ nad 15 bm od ČOV: nelze!

Máte připravenou chráničku mezi ČOV a řídící jednotkou?

Ano Ne

Je prostup pro umístění chráničky na správné straně čistírny?

Ano Ne
Špatné umístění chráničkyŠpatné umístění chráničky Správné umístění chráničkySprávné umístění chráničky

Mezi ČOV a řídící jednotkou je nutné položit chráničku KOPOFLEX (min. průměr 75 mm) tak, aby na ní nevznikly žádné ostré úhly nebo odbočky. Pokud Vám vznikne situace, že chránička je přivedena ke komínku ČOV s odchylkou o více než 135 stupňů (prostup na ČOV směřuje jiným směrem než k umístění řídící jednotky o více než 135 stupňů), objednejte v další otázce převaření této chráničky na místě technikem při zprovoznění. Pro možné provedení tohoto úkonu je nutné nechat komínek ČOV z vnější strany přístupný (nezasypaný). Převaření chráničky na místě je účtováno částkou 200 Kč + DPH. Převaření se provádí vždy pouze o 180 stupňů. 

Budete požadovat převaření chráničky na místě?

Ano Ne

Máte v místě uložení ŘJ připravenou zásuvku?

Ano Ne

K místu uložení řídící jednotky a dmychadla je třeba připravit 1 zásuvku na 230 V připojenou přes proudový chránič, pro napájení obslužných zařízení ČOV. Pozor! Ze zdroje pro řídící jednotku není možné napájet další zařízení!

Je v blízkosti Vašeho RD fotovoltaická elektrárna nebo fotovoltaické články?

Ano Ne

V případě, že je na Vašem domě, domě Vašeho souseda nebo v blízkém okolí, fotovoltaická elektrárna nebo články může být Vaše přípojka elektrické energie vystavena vysokému kolísavému přepětí. V tomto případě, je třeba obslužná zařízení pro čistírnu odpadních vod (řídící jednotku a dmychadlo) zapojit za speciální přepěťovou ochranu, která eliminuje možnost poškození tímto přepětím (ochrana na bázi magnetického pole).

Je možný příjezd k ČOV?

Ano, bez problémů příjezd až k ČOV
Ztížený příjezd je možný (upřesněte, prosím)
Ne, příjezd není možný (upřesněte, prosím)


Příjezd k čistírně je nutný jelikož zprovoznění čistírny odpadních vod obsahuje i návoz aktivovaného kalu. Je třeba upřesnit, zda je k Vaší čistírně zajištěn bezproblémový přístup, při zhoršeném přístupu probíhá zprovoznění ČOV pomocí sušených bakterií.

Příslušenství

Odkalovací čerpadlo

Máte zájem o dodání kvalitního odkalovacího čerpadla vhodného pro čerpání odpadní vody, kalu a nečistot s pevnými částicemi až do průměru 38 mm? Čerpadlo dodáváme v komfortní sestavě s přechodkou a 10-ti metrovou hasičkou hadicí typu C. Cena čerpadla včetně hadice je v právě probíhající akci 5.800 Kč bez DPH. Bližší informace o tomto čerpadla obdržíte v tomto katalogovém listu.

Odměrný válec?

Máte zájem o koupi odměrného válce pro kontrolu kalového indexu? Dodáváme plastový odměrný válec s mléčným zabarvením a lisovanou stupnicí. Cena je 330 Kč vč DPH. V případě zájmu o toto příslušenství Vám jej zahrneme do Vaší objednávky.

Prostředek na čištění dřezů?

Máte zájem o biologický prostředek pro čištění odpadního potrubí z Vašich dřezů? Zprůchodní špatně odtékající odpady a likviduje zápach. Při pravidelném používání působí jako prevence usazenin. Zároveň podporuje biologii ve Vaší ČOV. Obsahuje 400 mld. bakterií v 500 g balení. Cena je 380 Kč vč. DPH

Prostředek na čištění sifonů v domácnosti?

Máte zájem o biologický prostředek pro čištění sifonů v domácnosti? Zprůchodní špatně odtékající odpady a likviduje zápach. Při pravidelném používání působí jako prevence usazenin. Zároveň podporuje biologii ve Vaší ČOV. Obsahuje 400 mld. bakterií v 500 g balení. Cena je 380 Kč vč. DPH

Filtr dmychadla?

Máte zájem o náhradní filtr do Vašeho dmychadla. Při jeho zanešení můžete pohodlně vyměnit kus za kus a zanešený filtr si vyprat doma v jarové vodě a připravit na příště. Cena dle typu ČOV..

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontakt

Sdělte nám, prosím, kontaktní údaje pro spárování s dodanou evidenční kartou ČOV.

Jméno a příjmení (objednatele):

Telefon (objednatele):

(uvádějte, prosím, devět číslic bez mezer)

Email (objednatele):

Adresa umístění ČOV:

PSČ:

Jméno a příjmení na koho byla ČOV zakoupená (kupujícího):

Datum zakoupení ČOV:

(zadejte ve formátu dd.mm.rrrr, případně vyberte z kalendáře, prosím)

Poznámka:

Pokud nám chcete něco sdělit, máte další požadavek nebo poznámku napište ji do tohoto pole.

Obsluha ČOV

Sdělte nám, prosím, jméno, příjmení a telefon obsluhy čistírny.

Obsluha bude shodná s osobou objednatele
Obsluha bude shodná s osobou kupujícího
Jiná osoba

Jelikož součástí zprovoznění je i proškolení obsluhy čistírny, zajistěte prosím na termín zprovoznění přítomnost osoby, která bude čistírnu provozovat (obsluhovat).

Pravidelný servis

Čistírnu odpadních vod doporučujeme servisovat minimálně 1x za 2 roky autorizovaným servisem. Mimo základní servis, plynou každému provozovateli čistírny povinnosti vůči vodoprávnímu úřadu. Zjednodušeně je třeba splnit podmínky, za kterých Vám vodoprávní úřad čistírnu povolil a to:

  1. povolení ohláškou dle §15a má neomezeně dlouhou platnost při splnění podmínky dokládání Revizních zpráv vyhotovených OZO (osobou pověřenou Ministerstvem životního prostředí) 1 x za dva roky na vodoprávní úřad. První revizní zpráva má být vyhotovena do 6ti měsíců od kolaudace, další pak vždy periodicky po 2 letech provozu.
  2. povolení klasickým řízením má platnost 10 let s podmínkou dokládání rozborů kvality vyčištěných vod. Četnost rozborů a stanovení parametrů, které mají být sledovány je uvedeno v povolení k výstavbě dČOV.

Máte zájem o pravidelný servis nebo zajištění dokumentů pro vodoprávní úřad?

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }