Bazénplast  

Bazénplast, s.r.o.
Bělá 98
Mírová pod Kozákovem
Turnov

Tel./fax: 481 313 184
GSM: 720 187 528
GSM: 721 800 369
info@bazenplast.cz

IČ: 03304361
DIČ: CZ03304321

Otevírací doba:

PO-PÁ: 8-12 a 13-16 hod.

Since 1993 Najdete nás na Facebooku


Naši partneři:
Alukov CS Beton Essox Vagnerpool

Databáze firem:

Ověřená firma ifirmy.cz Bazénplast, s.r.o.
Deštovka

DEŠŤOVKA

...ani kapku nazmar!

Dne 27. dubna 2017 byl vyhlášen dotační program na využívání dešťové a šedé vody s názvem Dešťovka. V dotačního programu byl řešen stav podzemních i povrchových zdrojů pitné vody by mělo být v první vlně tohoto programu rozdáno 100 milionů Kč. Elektronický příjem žádostí bude řídit Státní fond životního prostředí a začátek bude v pondělí 29. května 2017 od 10 hodin.

Dotace se budou týkat staveb podzemních akumulačních nádrží s příslušenstvím pro využití dešťové vody na zálivku nebo jako užitkovou vodu zpět do domu (např. na splachování toalet, praní prádla a běžnou údržbu). Finanční prostředky z programu Dešťovka jsou určeny pro majitele rodinných a bytových domů pro trvalé bydlení. Nebudou podporovány rekreační objekty!

V rámci dotačního programu Dešťovka jsou vypsány tři regiony podpory. V každé oblasti bude maximální dosažitelná výše dotace na projekt, materiál a realizaci stanovena jinak. Vždy, ale maximálně do 50 % uznatelných nákladů.

Naše společost se zabývá pouze prvími dvěma druhy podpory. Recyklací a opětovným využitím šedé vody se naše společost nezabývá.

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

První oblastí je využití dešťové vody pro účely zálivky zahrady. Tento dotační bod se bude týkat pouze jasně stanovených oblastí v ČR, které byly v posledních letech postiženy suchem. Jako příkladně tam budou spadat obce, které musely řešit zásobení pitnou vodou z cisteren, nebo v nich byl vydán zákaz zalévání, či dopouštění bazénů, pitnou vodou. Tato dotace nebude možná čerpat na novostavby, bude se pouze jednat so stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody.

Dotace bude činit 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč za m3 akumulační nádrže.

Pro získání dotace na zálivku, která je určena pro stávající domy zkoulaudované do 27.4.2017, zejména pro suché oblasti v ČR musí žadatel splnit alespoň jednu z následujících podmínek, přičemž rozhodujícím obdobím je rok 2017 až současnost. Potvrzení splnění podmínek vydává příslušný obecní úřad.

Tyto podmínky je třeba konzultovat na příslušném obecním úřadě a kladné vyjádření splněné podmínky je třeba přiložit k žádosti o dotaci.

Schéma využítí dešťové vody pro zálivku zahrady

 

 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Druhá oblast se týká využití přečištěné dešťové vody zpět v domácnosti. Jednalo by se o využití jako užitkovou vodou, například na splachování WC, dále možno např. na praní, údržbu, zálivku zahrady. Tato oblast je vyhlášena pro celý region ČR, pro novostavby i již stojící stavby.

Dotace bude 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč za m3 akumulační nádrže.

 

 

Změny dotačního programu vyhrazeny v souladu s aktualitami MŽP.

 

Státní fond ŽP  

 

_

VELMI RÁDI VÁS  UVÍTÁME V AREÁLU NAŠÍ FIRMY K OSOBNÍM KONZULTACÍM. Termín schůzky si  prosím domluvte na  Vámi vybraný čas předem, abychom si pro Vás mohli  vyhradit  dostatek  nerušeného času. Naši  konzultanti vyjíždí  na  jednání, zaměření a konzultace i  mimo  firmu. Sjednáním  schůzky  eliminujete riziko, že se minete s odborníkem kompetentním k  řešení Vašeho požadavku, nebo  čekání než vyřídíme  požadavek předchozího  zákazníka.

UPOZORNĚNÍ:

V naší  provozovně  NEPŘIJÍMÁME platební karty

"; }