Bazénplast  
Since 1993

Vysvětlení základních pojmů:

Spokojený zákazník

EO

Ekvivalentní obyvatel; 1 EO = 1 člen rodinného domu; odpovídá průměrnému množství 120 - 150 litrů odpadní vody za den a znečištění 60 g BSK5 za den.

ČOV

Domovní, průmyslová nebo městská čistírna (jinak nazývána také čistička nebo čovka) odpadních vod.

Domovní ČOV

Čistírna, která slouží k čištění odpadních vod z domácností (záchody, koupelny, kuchyň).

ŽUMPA neboli JÍMKA

Je bezodtokou nádrží (zcela výjimečný způsob z důvodů vysokých finančních náklad na provoz – četné vývozy fekálním vozem). Voda z jímek je vyvážena fekálním vozem na centrální čistírnu nebo k likvidaci.

SEPTIK

Tříkomorová nádrž s odtokem, která slouží k mechanickému předčištění na principu usazování. V septicích dochází k částečnému odstraňování organického znečištění bez přístupu vzduchu a u dna pak dochází k anaerobní stabilizaci kalu. Septiky je nutné brát jako základní stupeň předčištění, jelikož jejich účinnost čištění je přibližně 30%. Optimálníh čistící proces je zajištěn při době zdržení odpadní vody v septiku 3 dny, z toho vyplývá i účinný prostor septiku na jednoho obyvatele = cca 0,6 m3: Celkový objem septiku musí být alespoň 3 m3. Septiky je nutné vždy doplnit o dočišťovací stupeň – tzv. filtr. Po vydání NV 57/2016 sb. (podzemní vody) a NV 401/2015 sb. je instalace septiku s filtrem již pouze variantou k rekreačnímu objektu. K rodinným domkům je třeba z důvodů požadované účinnosti instalovat čistírnu odpadních vod.

Biologické čištění

Proces, při kterém mikroorganismy odstraňují organické i anorganické znečištění v odpadní vodě.

Aerobní proces

Přeměna (čištění) organických látek z odpadní vody za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě (s přísunem vzduchu – s provzdušňováním). Kromě výrazného zvýšení účinnosti je provzdušňování podmínkou tam, kde je třeba odbourávat N-NH4.

Anaerobní proces

Čištění odpadních vod bez přístupu vzduchu (bez provzdušňování) – Neumí odbourat N-NH4.

Aktivovaný kal

Shluky (vločky) mikroorganismů, zajišťující rozmnožování a růst bakterií.

Kontinuální provoz

Méně účinný souvislý provoz, kdy odpadní voda průběžně protéká čistící technologií (průtočné ČOV apod.).

Diskontuální provoz

Vysoce účinný způsob čištění odpadních vod, jedná se o nesouvislý provoz, kdy je odpadní voda čištěna postupně v dávkách. (například: přítok vody, její předčištění v oddělném kalovém prostoru a kalojemu, čerpání do reaktoru, hlavní stupeň čištění v reaktoru, čerpání do odtoku. Na tomto principu jsou například založeny i kvalitní ČOV SBR.

ČOV dodáváme do všech regionů ČR.

Vysvětlení parametrů požadovaných v platných nařízeních vlády:

BSK5

Jedná se o ukazatele biochemické spotřeby kyslíku, tzn. množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy při odbourání znečištění v délce 5 dní. (běžně odbourávají na určité procenta – stanovené výrobcem septiky s filtrem.

CHSKcr

Ukazatel chemické spotřeby kyslíku, který se stanovuje dichromanem sodným.

NL

Jedná se o nerozpuštěné látky v odpadních vodách.

N-NH4

Amoniakální dusík je plyn, který se do odpadní vody dostává z lidského organismu. Jeho hodnotu je možné snížit pouze provzdušňováním odpadních vod.

P

Fosfor – látka, která se do odpadní vody dostává z mycích, pracích a dezinfekčních prostředků používaných v domácnosti. Jeho hodnotu umí snížit pouze velmi malé množství čistíren odpadních vod. Septiky s filtrem neumí fosfor v žádném případě odbourat. Případné snížení těchto látek je možné řešit používáním ekologických prostředků (například od firmy Dedra).

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }